ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο παρόν ιστότοπος (www.monastico.gr), αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας με την επωνυμία «DBS HELLAS M IKE», με Α.Φ.Μ. 801034297, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς και αριθμ. ΓΕΜΗ 147468004000, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Δημοκρατίας αρ.35, Τ.Κ. 57500. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Eπιχείρηση στο τηλέφωνο 2392061211 καθώς και στο e-mail info@monastico.gr .

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης που αφορούν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της Επιχείρησης, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος site και του e-shop. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείται με αυτούς, ολικώς ή μερικώς, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτών. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.monastico.gr ακόμη και μετά τις αλλαγές σημαίνει την αποδοχή των όρων αυτών καθώς η πρόσβαση, η περιήγηση, η χρήση ή η εγγραφή στην ιστοσελίδα, αποτελεί απόδειξη ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να δεσμεύεται από αυτούς.


ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη χρήση τους καθώς και για όλες τις δραστηριότητες τους μέσα σε αυτά. Σε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσεως, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τους απαγορέψει την πρόσβαση σε αυτά, τόσο προσωρινά, όσο και μόνιμα.
Η χρήση του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις καθώς και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθούν το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, προμηθευτών), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων των εικόνων, κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της www.monastico.gr . Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιαδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την γραπτή άδεια της εταιρείας.

Ο παρών ιστότοπος προορίζεται μόνον για την προσωπική χρήση των πελατών. Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση και η μεταβίβαση οποιουδήποτε υλικού, λογισμικού προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν, καθώς και η χρήση τους για την προώθηση εμπορικών σκοπών και δημιουργίας εσόδων διαφημίσεων από τρίτα πρόσωπα.

 

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Το παρόν site καθώς και το παρόν e-shop χρησιμοποιούν τεχνολογία «cookies», προκειμένου να βελτιώσουν και να διευκολύνουν την επίσκεψη και την περιήγησή σας. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Τα ίδια τα «cookies» δεν περιέχουν και ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες καθώς και με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης τεκμαίρεται ότι συναποδέχεστε και την ανωτέρω χρήση τους. Εάν δεν αποδέχεστε την χρήση των «cookies» από το παρόν site και e-shop, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται «cookies» (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των «cookies» μπορείτε να βρείτε στο τμήμα βοήθειας του browser που χρησιμοποιείτε).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της Επιχείρησης καθώς και να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του παρόντος e-shop, απαιτείται η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από τον πελάτη. Η Επιχείρηση σέβεται απολύτως τα προσωπικά δεδομένα όλων των πελατών της και των χρηστών του παρόντος site και επιβεβαιώνει ότι η τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/ και αποθήκευση τους γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν δική σας ρητής ειδικής συναίνεσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του παρόντος site και e-shop.

Συγκεκριμένα, για την πραγματοποίηση της παραγγελίας θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο του πελάτη, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας ( σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση επιλογής τιμολογίου), ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη, τα οποία στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπό της εκτέλεσης και της απόδειξης των παραγγελιών. Επίσης, σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα ζητείται, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας, τα οποία στοιχεία δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της επιχείρησης κατά της διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Όσον αφορά την ασφάλεια, θα είστε κύριος των αγαθών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο λαμβάνουμε την πλήρη πληρωμή ή παραδίδουμε τα αγαθά σ’ εσάς. Η Εταιρεία ασφαλίζει κάθε αγορά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς έως ότου παραδοθεί, όπου και απαιτείται υπογραφή για κάθε παραδοθέν αγαθό. Από το χρονικό σημείο της παραλαβής, η ευθύνη για τα αγαθά που αγοράσατε μετατίθεται σ’ εσάς ή εάν έχετε ορίσει έναν διαφορετικό παραλήπτη (για παράδειγμα ως δώρο), τότε αποδέχεστε ότι η υπογραφή από αυτόν/η είναι η απόδειξη της παράδοσης και εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας καθώς και της μετάθεσης της ευθύνης προς εσάς.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΤΙΜΕΣ

Όλα τα διατιθέμενα προς πώληση μέσω του παρόντος site και e-shop προϊόντα, είναι χειροποίητα και κατασκευασμένα στο ιδιωτικό εργαστήριο της Επιχείρησης. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα αφορούν αγιογραφίες – υλικά αγιογραφιών και μοναστηριακή διατροφή κι εργόχειρα. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτών, περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν site και e-shop. Σε κάθε περίπτωση, για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τα υλικά κατασκευής τους, μπορείτε να απευθυνθείτε στο info@monastico.gr .
H Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τα διατιθέμενα προϊόντα, τις τιμές πώλησης αυτών και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών δίχως προειδοποίηση, τα οποία θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο παρόν site.
Οι αναγραφόμενες στο παρόν site και e-shop τιμές πώλησης που αφορούν το εκάστοτε προϊόν, συμπεριλαμβάνουν και το Φ.Π.Α 24% αλλά δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Οι παραγγελίες μέσω του παρόντος site και e-shop αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως αυτό ισχύει σήμερα, ως και της λοιπής ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος site και e-shop, έχουν τη δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανοί ως προς αυτό, ήτοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν τελούν σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται για τυχόν παραγγελίες από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, εάν είστε κάτω των 16 ετών πρέπει να ενημερώσετε τον γονέα ή κηδεμόνα σας για την πολιτική προστασία των πολιτικών δεδομένων της εταιρίας πριν εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσω του site και του e-shop, ο πελάτης πρέπει να ακολουθήσει τέσσερα (4) βασικά βήματα:

Α) ΣΥΝΔΕΣΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ: Αρχικά, ζητείται από τον πελάτη να συνδεθεί (log in) στον προσωπικό του λογαριασμό χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης του (password), διαφορετικά αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο μέλος, μπορεί να δημιουργήσει νέο λογαριασμό με τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται.

Β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: Έπειτα, ο πελάτης επιλέγει τους συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει, τοποθετώντας τους στο Καλάθι Αγορών.

Γ) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Επίσης, ο πελάτης λαμβάνοντας γνώση της αξίας των προϊόντων και της τελικής τιμής πληρωμής, καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα για την πραγματοποίηση της παραγγελίας του στοιχεία (πχ. Τρόπος πληρωμής, τρόπος αποστολής, διεύθυνση αποστολής, τυχόν σχόλια παραγγελίας, κλπ).

Δ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Τέλος, ο πελάτης αποδέχεται τους όρους της σύμβασης πώλησης και τους όρους χρήσης και ολοκληρώνει την παραγγελία του, καταχωρώντας στοιχεία ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, ο πελάτης λαμβάνει επιβεβαιωτικό e-mail με το αντίγραφο της παραγγελίας του καθώς και μοναδικό κωδικό παραγγελίας, με τον οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξή της.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Η ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ανωτέρα βία : Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε υπό αυτές τις συνθήκες την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση. Αρμόδια Δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά σχετική με συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.