ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο παρόν ιστότοπος (www.monastico.gr), αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας με την επωνυμία «DBS HELLAS M IKE», με Α.Φ.Μ. 801034297, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς και αριθμ. ΓΕΜΗ 147468004000, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Δημοκρατίας αρ.35, Τ.Κ. 57500. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Eπιχείρηση στο τηλέφωνο 2392061211 καθώς και στο e-mail [email protected] .

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης που αφορούν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της Επιχείρησης, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος site και του e-shop. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείται με αυτούς, ολικώς ή μερικώς, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτών. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.monastico.gr ακόμη και μετά τις αλλαγές σημαίνει την αποδοχή των όρων αυτών καθώς η πρόσβαση, η περιήγηση, η χρήση ή η εγγραφή στην ιστοσελίδα, αποτελεί απόδειξη ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να δεσμεύεται από αυτούς.


ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη χρήση τους καθώς και για όλες τις δραστηριότητες τους μέσα σε αυτά. Σε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσεως, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τους απαγορέψει την πρόσβαση σε αυτά, τόσο προσωρινά, όσο και μόνιμα.
Η χρήση του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις καθώς και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθούν το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, προμηθευτών), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων  των σημάτων των εικόνων, κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της www.monastico.gr . Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιαδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την γραπτή άδεια της εταιρείας.

Ο παρών  ιστότοπος προορίζεται μόνον  για την  προσωπική χρήση των  πελατών.  Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση και η μεταβίβαση οποιουδήποτε υλικού, λογισμικού προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν, καθώς και η χρήση τους για την  προώθηση εμπορικών σκοπών και δημιουργίας εσόδων διαφημίσεων από τρίτα πρόσωπα.

 

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Το παρόν site καθώς και το παρόν e-shop χρησιμοποιούν τεχνολογία «cookies», προκειμένου να βελτιώσουν και να διευκολύνουν την επίσκεψη και την περιήγησή σας. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Τα ίδια τα «cookies» δεν περιέχουν και ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες καθώς και με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης τεκμαίρεται ότι συναποδέχεστε και την ανωτέρω χρήση τους. Εάν δεν αποδέχεστε την χρήση των «cookies»  από το παρόν site και e-shop, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται «cookies» (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των «cookies» μπορείτε να βρείτε στο τμήμα βοήθειας του browser που χρησιμοποιείτε).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ    

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της Επιχείρησης καθώς και να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του παρόντος e-shop, απαιτείται η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από τον πελάτη. Η Επιχείρηση σέβεται απολύτως τα προσωπικά δεδομένα όλων των πελατών της και των χρηστών του παρόντος site και επιβεβαιώνει ότι η τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/ και αποθήκευση τους γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν δική σας ρητής ειδικής συναίνεσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του παρόντος site και e-shop.                                                                          

Συγκεκριμένα, για την πραγματοποίηση της παραγγελίας θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο του πελάτη, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας ( σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση επιλογής τιμολογίου), ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη, τα οποία στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπό της εκτέλεσης και της απόδειξης των παραγγελιών. Επίσης, σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα ζητείται, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας, τα οποία στοιχεία δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της επιχείρησης κατά της διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.                                                                                

Όσον αφορά την ασφάλεια, θα είστε κύριος των αγαθών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο λαμβάνουμε την πλήρη πληρωμή ή παραδίδουμε τα αγαθά σ’ εσάς. Η Εταιρεία ασφαλίζει κάθε αγορά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς έως ότου παραδοθεί, όπου και απαιτείται υπογραφή για κάθε παραδοθέν αγαθό. Από το χρονικό σημείο της παραλαβής, η ευθύνη για τα αγαθά που αγοράσατε μετατίθεται σ’ εσάς ή εάν έχετε ορίσει έναν διαφορετικό παραλήπτη (για παράδειγμα ως δώρο), τότε αποδέχεστε ότι η υπογραφή από αυτόν/η είναι η απόδειξη της παράδοσης και εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας καθώς και της μετάθεσης της ευθύνης προς εσάς.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΤΙΜΕΣ

Όλα τα διατιθέμενα προς πώληση μέσω του παρόντος site και e-shop προϊόντα, είναι χειροποίητα και κατασκευασμένα στο ιδιωτικό εργαστήριο της Επιχείρησης. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα αφορούν αγιογραφίες – υλικά αγιογραφιών και μοναστηριακή διατροφή κι εργόχειρα. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτών, περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν site και e-shop. Σε κάθε περίπτωση, για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τα υλικά κατασκευής τους, μπορείτε να απευθυνθείτε στο [email protected]     .
H Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τα διατιθέμενα προϊόντα, τις τιμές πώλησης αυτών και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών δίχως προειδοποίηση, τα οποία θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο παρόν site.
Οι αναγραφόμενες στο παρόν site και e-shop τιμές πώλησης που αφορούν το εκάστοτε προϊόν, συμπεριλαμβάνουν και το Φ.Π.Α  24% αλλά δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Οι παραγγελίες μέσω του παρόντος site και e-shop αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως αυτό ισχύει σήμερα, ως και της λοιπής ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος site και e-shop, έχουν τη δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανοί ως προς αυτό, ήτοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν τελούν σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται για τυχόν παραγγελίες από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, εάν είστε κάτω των 16 ετών  πρέπει να ενημερώσετε τον γονέα ή κηδεμόνα σας για την πολιτική προστασία των πολιτικών δεδομένων της εταιρίας πριν εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσω του site και του e-shop, ο πελάτης πρέπει να ακολουθήσει τέσσερα (4) βασικά βήματα:

Α) ΣΥΝΔΕΣΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ: Αρχικά, ζητείται από τον πελάτη να συνδεθεί (log in) στον προσωπικό του λογαριασμό χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης του (password), διαφορετικά αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο μέλος, μπορεί να δημιουργήσει νέο λογαριασμό με τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται.

Β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: Έπειτα, ο πελάτης επιλέγει τους συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει, τοποθετώντας τους στο Καλάθι Αγορών.

Γ) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Επίσης, ο πελάτης λαμβάνοντας γνώση της αξίας των προϊόντων και της τελικής τιμής πληρωμής, καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα για την πραγματοποίηση της παραγγελίας του στοιχεία (πχ. Τρόπος πληρωμής, τρόπος αποστολής, διεύθυνση αποστολής, τυχόν σχόλια παραγγελίας, κλπ).

Δ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Τέλος, ο πελάτης αποδέχεται τους όρους της σύμβασης πώλησης και τους όρους χρήσης και ολοκληρώνει την παραγγελία του, καταχωρώντας στοιχεία ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του,  ο πελάτης λαμβάνει επιβεβαιωτικό e-mail με το αντίγραφο της παραγγελίας του καθώς και μοναδικό κωδικό παραγγελίας, με τον οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξή της.     

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α) ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ / ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής θα μεταφερθείτε σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της συνεργαζόμενης τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών. Επιβεβαιώνουμε ότι η εταιρία μας δεν λαμβάνει καμία πληροφορία σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα.
Β) ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
O τρόπος πληρωμής με αντικαταβολή είναι διαθέσιμος για αγορές στο εσωτερικό της Ελλάδας. Για όσους προτιμούν αυτή την μέθοδο, τα προϊόντα τα λαμβάνετε (στην διεύθυνση που δηλώσατε) μέσω της εταιρίας Acs courier, με την οποία συνεργαζόμαστε και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας την στιγμή της παραλαβής. Η παραγγελία σας έχει χρόνο παράδοσης 1-5 εργάσιμων ημερών.   
Γ) 
PAYPAL
Με την ασφαλή υπηρεσία πληρωμής μέσω διαδικτύου PayPal, ο τρόπος πληρωμής είναι διαθέσιμος για αγορές από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Μπορείτε επίσης να πληρώσετε με την πιστωτική σας κάρτα χωρίς να έχετε λογαριασμό στο PayPal. Eπιβεβαιώνουμε, ότι ούτε στην περίπτωση αυτή η εταιρία μας λαμβάνει κάποια πληροφορία σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα και η πληρωμή με PayPal επιβαρύνεται με χρέωση από την πλατφόρμα αυτή.
Δ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρίας μας βρίσκεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΤΕ ΙΒΑΝ: GR38 0110 2360 0000 2360 0464 939
Δικαιούχος: 
DBS HELLAS M. IKE

Στην αιτιολογία πληρωμής θα πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό σας. Η παραγγελία σας θα είναι σε κατάσταση αναμονής και θα εκτελεστεί όταν επιβεβαιώσουμε ότι το ποσό έχει κατατεθεί. Τα τραπεζικά έξοδα καθώς και οι προμήθειες επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας, μπορείτε να μας αποστείλετε το αντίγραφο της κατάθεσης στο οποίο τα πρέπει να έχετε δηλώσει τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα e-mail με την ημερομηνία κατάθεσης, την τράπεζα κατάθεσης, τον αριθμό κατάθεσης, τον αριθμό παραγγελίας, το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας (στο [email protected]). Σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός 3 ημερών η παραγγελία σας θα ακυρωθεί.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ελλάδα:

Για παραγγελίες έως 2 κιλά και άνω των 50 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν. Στην περίπτωση που οι παραγγελίες ξεπερνάνε τα 2 κιλά, χρεώνεται 1€ κάθε κιλό πλέον των 2κιλών .
Κόστος μεταφορικώνΑπό 3,50 ευρώ (εντός Πόλης 1 εργ. ημέρα, εντός Περιφέρειας και Χερσαίοι προορισμοί 1-2 εργ. ημέρες, Νησιώτικοι προορισμοί 1-3 εργ. ημέρες).  Σε δυσπρόσιτες περιοχές το κόστος μεταφορικών είναι από 6 ευρώ και κάνει 1-5 εργ. ημέρες. Το ποσό της αντικαταβολής είναι 2 ευρώ επιπλέον. Οι αποστολές των προϊόντων γίνονται μέσω της συνεργαζόμενης ταχυμεταφορικής εταιρείας Acs courier (και των συνεργατών της).

Κύπρος:
Για παραγγελίες άνω των 100 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.
Κόστος μεταφορικών: Από 7,92 ευρώΤο ποσό της αντικαταβολής είναι 2,73 ευρώ επιπλέον.                                                            

Oι αποστολές από Ελλάδα σε Κύπρο γίνονται μέσω της ACS Cyprus Economy. Η παρακολούθηση των αποστολών γίνεται όπως και στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών με ηλεκτρονική ιχνηλάτηση σε όλα τα στάδια διακίνησης (track & trace) των αποστολών, ενώ η παράδοση εκτελείται με τη λήψη στοιχείων παράδοσης και υπογραφή. Για την υπηρεσία θαλάσσιας μεταφοράς ( Acs Cyprus Economy) ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 5 έως 7 εργάσιμες ημέρες από την αναχώρηση του πλωτού μέσου για την Κύπρο. Η αναχώρηση εκτελείται μια με δύο φορές την εβδομάδα.
Εάν η παράδοση καθυστερήσει από οποιοδήποτε γεγονός εκτός της σφαίρας ελέγχου μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν για να σας ενημερώσουμε και θα λάβουμε μέτρα για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης της καθυστέρησης σε εσάς. Εφόσον το κάνουμε αυτό, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις καθυστερήσεις που προκαλούνται από το ως άνω γεγονός.

       

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Η ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που το παραλάβατε. Επιστροφές/αλλαγές γίνονται δεκτές εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε και επίσης τυχόν ετικέτες που το συνοδεύουν θα πρέπει να υπάρχουν όπως ακριβώς και η πρωτότυπη απόδειξη πώλησης ή το τιμολόγιο. Στην περίπτωση αυτή σας βαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.          Παρακαλώ σημειώστε ότι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον εφόσον επικοινωνήσετε με την «Επιχείρηση» στο 2392061211 ή στο email [email protected].  Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος κατά την μεταφορά της επιστροφής. Σε περίπτωση επιστροφής, λόγω χρήσης του παρόντος δικαιώματος, η εταιρεία θα επιστρέψει τα χρήματά σας εντός 15 εργασίμων ημερών, εφόσον πληρούται η παραπάνω προϋπόθεση της «ίδιας κατάστασης». Αν αυτή δεν συντρέχει ή συντρέχει μερικά, η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων. Επίσης η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες και φθορές των προϊόντων που επέρχονται μετά τη παράδοσή τους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται σε αντικατάσταση .

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι  έχουμε καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να προβάλλουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα προϊόντα μας και τα χρώματά τους  στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτές ωστόσο ποικίλουν ως προς την  ποιότητά τους και συνεπώς δε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα χρώματα  ότι η εμφάνιση στη δική σας οθόνη είναι απολύτως ακριβής.  

 

 ΔΙΑΦΟΡΑ

Ανωτέρα βία : Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε υπό αυτές τις συνθήκες την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση. Αρμόδια Δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά σχετική με συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.