Αγιογραφίες Αγίου Όρους, Μοναχός Αμφιλόχιος (10)

Εικόνες Δια Χειρός Βικτωρίας Τραμουντάνα (61)

Εικόνες του Monastico (25)