Αγιογραφίες Αγίου Όρους, Μοναχός Αμφιλόχιος (10)

Εικόνες Δια Χειρός Βικτωρίας Τραμουντάνα (70)

Εικόνες του Monastico (25)