Ι.Μ.Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτής Θεσσαλονίκης (13)

Ι.Μ.Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Σοχού Θεσσαλονίκης (34)

Ι.Μ.Μικράς Αγίας Άννας - Αγίου Όρους (42)