Ι.Μ.Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτής Θεσσαλονίκης (13)

Ι.Μ.Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Σοχού Θεσσαλονίκης (35)

Ι.Μ.Μικράς Αγίας Άννας - Αγίου Όρους (40)